ตรงใจผู้บริโภค
ถูกใจผู้ประกอบการ

1577 โฮมชอปปิ้ง เราเชื่อมั่นในการขายสินค้าที่ดีมีคุณภาพ ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยานั้น ล้วนจะส่งผลดีต่อผู้บริโภค

เราจึงใส่ใจในทุกรายละเอียดในทุกขั้นตอน เริ่มจากกระบวนการคัดกรองสินค้าที่จะเข้ามาจัดจำหน่าย

เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความถูกต้องของปริมาณหรือสรรพคุณที่แจ้งไว้บนฉลาก เพื่อการันตีคุณภาพสินค้าที่ปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ร่วมไปถึงฉลากบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ต้องผ่านการตรวจสอบและตรงกับมารตฐาน พรบ. ฉลากของคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่า เราคัดสรรแต่สินค้าที่ดีและมีคุณภาพเท่านั้นให้กับผู้บริโภค

นอกจากนี้ เรายังมีทีมผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการ ถึงหลักการในการผลิตที่ถูกต้อง ปลอดภัย ซึ่งจะนำไปสู่การขายสินค้าที่ดีมีคุณภาพ