ที่ปรึกษาเรื่องสุขภาพ
และความงาม 24 ชั่วโมง

สำหรับ 1577 โฮมชอปปิ้งแล้วนั้น การบริการคือจิตวิญญาณสำคัญสำหรับทุกหน่วยงานในองค์กร โดยเฉพาะหน่วยงาน Customer Service ที่ถือเป็นด้านแรกในการรับลูกค้า และเป็นหน่วยงานหลักที่สำคัญในการให้คำปรึกษาและคำแนะนำถึงข้อมูลข่าวสารของผลิตภัณฑ์ สร้างความกระจ่างชัดเจนในตัวสินค้า ฉะนั้น TeleSale ภายใต้ 1577 โฮมชอปปิ้ง เปรียบเสมือนผู้ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและความงาม สามารถตอบคำถามและแนะนำลูกค้าถึงปัญหาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอด 24 ชั่วโมง

หลักการทำงานของ TeleSale ที่ 1577 โฮมชอปปิ้ง
ถูกแบ่งออกเป็น 2 หน่วยงาน ได้แก่

1.Customer Service Inbound คือ หน่วยงานให้คำปรึกษาและคำแนะนำลูกค้าที่โทรเข้ามาเพื่อสั่งสินค้า ฉะนั้นจุดเด่นด้านการบริการแบบ Extreme Service คือการให้บริการและแนะนำสินค้าที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด ทั้งด้านคุณประโยชน์สินค้า ราคา โปรโมชั่น ตลอดจนการนัดหมายวันจัดส่งสินค้า ร่วมไปถึงสิทธิพิเศษต่างๆที่ลูกค้าพึงได้รับ 1577 โฮมชอปปิ้งเราเน้นการบริการเป็นหัวใจสำคัญ ฉะนั้นพนักงาน Customer Service จะให้ความสำคัญกับบทสนทนาที่ให้เกียรติลูกค้าเป็นหลัก น้ำเสียงสนทนาด้วยความเป็นมิตรปราศจากอารมณ์

2.Customer Service outbound คือ หน่วยงาน Customer Service ที่ติดตามผลการใช้ผลิตภัณฑ์ของสินค้าจากลูกค้าที่ซื้อใช้จริง เพื่อตรวจสอบความพึงพอใจของลูกค้า อีกทั้งเพื่อตรวจสอบความเข้าใจในขั้นตอนการใช้ผลิตภัณฑ์ว่าถูกต้องมากน้อยเพียงใด หน่วยงานนี้จะนำเสนอโปรโมชั่นดีๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละคน โดยดูจากฐานข้อมูลลูกค้า เพื่อแนะนำและนำเสนอสินค้าที่คุ้มที่สุดที่ลูกค้าควรจะได้รับ