ส่งตรงสินค้าถึงหน้าบ้าน

ฝ่ายโลจิสติกส์เป็นส่วนงานที่ทำหน้าที่ให้การสนับสนุนงานขายของทีมบริการลูกค้า (Customer Service) เพื่อให้เกิดการบริการที่รวดเร็วและแม่นยำ บนพื้นที่กว่า 800 ตารางเมตร และพนักงานมากกว่า 80 คน ประกอบกันด้วย 6 แผนกที่ประสานงานร่วมกัน

ได้แก่แผนกธุรการ แผนกรับสินค้า แผนกคลังสินค้า แผนกแพ๊กสินค้า แผนก Service Support และ แผนก inventory Control มีระบบสายพานลำเลียง และ Flow Rack เพื่อช่วยให้การจัดการกับสินค้าที่มีความหลากหลายเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งระบบบาร์โค๊ดที่ช่วยในเรื่องของความถูกต้องและรวดเร็วในการทำงาน ตั้งแต่การรับสินค้าเข้ามาจัดเก็บจนกระทั่งส่งสินค้าถูกส่งออก ด้วยเครือข่ายการจัดส่งที่กว้างขวางและหลากหลายครอบคุมพื้นที่ให้บริการทั่วประเทศ อีกทั้งยังมีทีมงานที่คอยให้บริการติดตามและแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้านการจัดส่ง เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับสินค้าแก่ลูกค้ามากที่สุด

ฝ่ายโลจิสติกส์มีเป้าหมายในการพัฒนากระบวนการอย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ลูกค้าสูงสุด