Sell Product with Us

ปัจจุบันการดำเนินชีวิตของผู้บริโภคเปลี่ยนจากความเรียบง่ายเป็นวิถีชีวิตที่ต้องแข่งกับเวลา ไม่ชอบความยุ่งยาก และเน้นความสะดวกสบายในการเลือกซื้อสินค้ามากยิ่งขึ้น เจ้าของผลิตภัณฑ์จึงจำเป็นต้องหาช่องทางการจัดจำหน่ายรูปแบบใหม่ เพื่อยกระดับการให้บริการ

1577 Home Shopping เราพร้อมร่วมมือกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่จัดหาช่องทางในการจัดจำหน่าย รวมทั้งการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมและดึงดูดใจผู้บริโภค เพื่อเป็นการสร้างยอดขายและกระจายสินค้าสู่ท้องตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ
1577 Home Shopping เราเป็นผู้ให้บริการช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าแบบครบวงจรผ่านระบบ Call Center ที่จะช่วยตอบสนองความต้องการของเจ้าของสินค้า ในการกระจายสินค้าไปสู่มือผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด โดยมีบริการต่างๆ ดังนี้
  • บริการที่ปรึกษาทางการตลาด 1577 Home shopping มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาดที่มีประสบการณ์โดยตรงในการวิเคราะห์สินค้า และวางแผนกิจกรรมทางการตลาดให้กับเจ้าของสินค้าเฉพาะรายอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ แต่ละชนิด โดยใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่เหนือชั้น และยังมีการวัดผลตอบรับในแต่ละเดือนเพื่อพัฒนาแผนการตลาดในเดือน ถัดไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • บริการพนักงานขาย 24 ชั่วโมง 1577 Home shopping มีพนักงานขายสินค้า ผ่านระบบ Call center ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งพนักงานทุกคนได้ผ่านการฝึกอบรมในการให้บริการข้อมูลสินค้าอย่างถูกต้องครบถ้วน และใช้หลักจิตวิทยาในการปิดการขายอย่างมืออาชีพ นอกจากนี้ยังสามารถทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อคอยให้คำแนะนำอย่างถูกต้อง
  • บริการจัดส่งสินค้าฟรีทั่วประเทศ 1577 Home shopping มีบริการจัดส่งสินค้าอย่างรวดเร็วทั่วประเทศ โดยรับชำระค่าสินค้าปลายทางทั้งเงินสดและบัตรเครดิต ที่สำคัญไม่มีการจัดเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทั้งกับเจ้าของสินค้าและผู้บริโภค
  • บริการหมายเลขพิเศษ 4 หลัก “1577” ในอัตราค่าโทรศัพท์เพียงครั้งละ 3 บาททั่วประเทศ นอกจากนี้ยังสามารถรองรับสายโทรศัพท์ได้ถึง 400 คู่สายต่อวินาที จึงทำให้ไม่พลาดการติดต่อและเพิ่มโอกาสในการปิดการขายมากขึ้น
  • บริการระบบ CTI (Computer Telephony Integration) เป็นระบบ Call center มาตรฐานสูงจากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งระบบสามารถสร้างฐานข้อมูลผู้บริโภค โดยบันทึกประวัติการสั่งซื้อสินค้าและข้อมูลรายละเอียดของสินค้า เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้พนักงานสามารถปิดการขายและติดตามผู้บริโภคให้เกิดการซื้อซ้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • บริการที่ปรึกษาด้านฉลากบรรจุภัณฑ์ 1577 Home shopping มีบริการให้คำปรึกษาด้านฉลากบรรจุภัณฑ์ให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติ ข้อกำหนด ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้เจ้าของสินค้ามีความมั่นใจในการวางจำหน่ายสินค้าในท้องตลาด
Business Work Flow
Business Work Flow